+372 6229507 +372 58868750

1. Üldiste müügitingimuste kehtivus
1.1. Üldised müügitingimused kehtivad elektripood.ee klientide (edaspidi Klient) ja elektripood.ee omaniku MIKATEK OÜ (edaspidi elektripood.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Üldised müügitingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Lisaks käesolevatele Üldistele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja elektripood.ee vahelisi suhteid, tooteinfo, hinnakiri, ostuinfo ning väljakujunenud head tavad.
1.4. elektripood.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.elektripood.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. elektripood.ee ja Klient soovivad kaubelda kodulehekülje www.elektripood.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Elektripood.ee koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
2. elektripood.ee hinnakiri
2.1. elektripood.ee e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud Eurodes ning ilma kohaletoimetamise kuluta.
2.2. Kauba kohaletoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisist.
2.3. elektripood.ee jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.
2.4. Täpsema informatsiooni kauba kohaletoimetamise ja hindade kohta leiab Info alt.
3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, mil ta on klikkinud nupule "Lisa ostukorvi."
3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti ostma.
3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid soovi korral Ostukorvist eemaldada.
3.4. Ostukorvis olevad tooted on kuni tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele elektripood.ee Klientidele.
3.5. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule "Jargmine."
3.6. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi
3.7. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine. Peale vajutamist nupule "Jargmine." saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt ettemaksuarve.
3.8. Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 2 kalendripäeva jooksul arve tasunud elektripood.ee arvelduskontole. Tellimus postitatakse kui on tehtud 100% ettemaks.
3.9. Juhul, kui Klient soovib pikemat maksetähtaega, palume sellest teavitada tellimust vormistades, kirjutades kiri aadressileSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
3.10. Täpsema informatsiooni tellimuse vormistamise kohta leiab Info alt.
4. Tellitud kauba eest tasumine
4.1. Ettemaksuarve alusel pangaülekandega.
4.2. Kui Klient on tellimuse eest maksis, saadetakse Kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile kinnitus raha saamise kohta.
4.3. Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole tellimuse maksmise eest kinnitus saanud 2 päeva jooksul pärast tehtud ülekannet, võtke ühendust See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
4.4. Ettemaksuarves on ära toodud kõik vajalikud andmed..
4.5. Juhul, kui Klient soovib pikemat maksetähtaega, siis teatab talle sobiva maksmise korra kohta e-posti aadressileSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
4.6. Kui Klient ei ole ettemaksuarvet tasunud 2 kalendripäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, loeb elektripood.ee seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.
5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.8. ja eeldusel, et punkt 1.5. on täidetud, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil.
5.2. Kliendil on võimalik valida järgnevate kohaletoimetamise viiside vahel:
5.2.1. Itella SmartPOST OÜ pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires
5.2.2. elektripood.ee kulleri vahendusel Tallinna piires
5.3. elektripood.ee jätab endale õiguse muuta kohaletoimetamise viise.
5.4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Elektripood.ee ja Itella SmartPOST OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.5. Sihtkoha muutumise korral palub elektripood.ee Kliendil uued andmed teavitada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.
5.6. Kui saadetis on elektripood.ee poolt postitatud, saadetakse Kliendi e-posti aadressile selle kohta teavitus.
5.7. Kohaletoimetamise infoga saab tutvuda ka Info all.
6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
6.1. elektripood.ee-l on õigus tühistada Kliendi tellimus juhul, kui arve eest ei ole tasutud 2 kalendripäeva või Kliendi poolt soovitud maksetähtaja jooksul.
6.2. Kauba tagastamise kulud kannab ostja.
6.3.Toote tagastamise kulud tasub ostja tavalises ulatuses, kuid mitte rohkem kui 10 € ulatuses.
6.4. elektripood.ee tasub kulud toote tagastamise eest juhul, kui
-tootel on avastatud defektid, mis ei olnud näha välisevaatlusega ning kui antud defektid ei tekkitanud pakki avamisel
-toode ei vasta tellimusele
6.5. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud elektripood.ee-st ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on elektripood.ee-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.
7. Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 218 lg 2) on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
7.2. Kui toode ei vasta lepingutingimustele, võib Klient nõuda elektripood.ee-lt toode parandamist ning remondi ebaeffektiivsuse või remondi võimaluse puudumise tõttu toote asendamist. Raha tagastamist võib Klient nõuda juhul, kui toote asendamine ei ole võimalik mõistliku aega jooksul või vastava toote puudumise tõttu. (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 222, lg 1).
7.3. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. järgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; tootel ilmnenud defekt, palume lisada ka fotod; elektripood.ee-le esitatav nõue; arve number, võimalusel lisada arve koopia.
7.4. Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 1 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõud elektripood.ee-lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.
7.5. elektripood.ee ei vastuta:
7.5.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest
7.5.2. defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärje
7.5.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. elektripood.ee vastutab Kliendi eest poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Klient vastutab elektripood.ee eest Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitte eostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
8.4. elektripood.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
8.5. elektripood.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (elektripood.ee-st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
8.6. elektripood.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.
9. Muud tingimused
9.1. elektripood.ee kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel.
9.2. elektripood.ee jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud elektripood.ee uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist elektripood.ee andmebaasist.
9.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja elektripood.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
9.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui elektripood.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.
10. Lõppsätted
10.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning elektripood.ee e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.